Od 2020. roku zrealizowaliśmy:

Szagaliada

impresja na temat życia i twórczości Marca Chagalla.

Blajb Gezunt Mir Kroke

rzecz o krakowskich Żydach

Już to po zachodzie słońca

dokument o pieśni powstałej po objawieniach gietrzwałdzkich

Mir Zenen

od normalności do Holokaustu- impresja