Malarstwo (sacrum)

Chrystus –
W mądrości swej niemy
Od setek lat na ludzi spoziera
Z obrazów, ikon, płaskorzeźb –
Troskliwie, dostojnie, niezmiennie.
Tworzony przez ludzi – dla ludzi,
Którym ból duszy na co dzień doskwiera.

Sacrum to czy profanum,
Że twarz tę uświęconą
Pomiędzy słoje się wciska
Winem zraszając obficie ­
By w desce historii wydartej,
Co ludzkich nieszczęść świadomą
Chrystus na wielki już wieków
Szlachetnie swe znalazł odbicie…

Elżbieta Borkowska
Hoczew, kwiecień 2007Elżbieta Borkowska. W drewnie zamknione (sacrum):

Obrazy na drewnie w technikach różnych.Elżbieta Borkowska. Ikona tradycyjnaWioletta Dominiczak. Malarstwo sakralne

Malarstwo sakralne Wioletty DominiczakBożena Chlebicka. Malarstwo sakralne