Elżbieta Borkowska. Piasek barwiony

Obrazy z sastosowaniem własnej techniki barwienia piasku