Blaib gezunt mir Kroke

Drugi w historii Fundacji Artchata film, powstały ze względu na obecność niewidzialnego wiruso-wroga w formie #kulturawsieci. Oparty na scenariuszu widowiska słowno-muzycznego Elżbiety Borkowskiej, prezentowanego podczas XXVII Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.