W sierpniu 2022 roku gościliśmy w Krakowie młodzież ukraińską, która aktywnie uczestniczyła w artystyczno-ekologicznym projekcie “Zero Waste”. Uczestnicy tworzyli niebanalne przedmioty, ozdoby, dekoracje, używając do tego nietosyczne odpady plastikowe, szklane, metalowe i tekturowe.

Projekt “Zero Waste” został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży 2022”