Artystyczno-ekologiczny projekt “Waste-Art” pozwolił młodzieży polskiej i litewskiej na wspólne tworzenie, w którym wykorzystane były nietoksyczne odpady. Śmieci pozyskały drugie życie, a uczestnicy radośnie odnajdywali się w ich eksplorowaniu.

Wymiana była energetycznie pozytywna, młodzi ludzie zaskakiwali wyobraźnią.

I nadal zaskakują!

Projekt dofinansowany
przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży