Nasza Fundacja gościła w sierpniu 2022 roku polską młodzież, która zamieszkuje rejon wileński. Projekt  “W drodze” był dla uczestników możliwością bezpośredniego kontaktu z polską kulturą, sztuką i historią.

Młodzi ludzie chętnie angażowali się we wszystkie aktywności. Dziękujemy za ich obecność!

Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za granicą 2022”.

Całkowita kwota projektu – 199 024,00 zł

Kwota dofinansowania – 184 000,00 zł