W drodze ku niepodległej

PROJEKT SFINANSOWANY ZE ŹRÓDEŁ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

W ramach realizacji zadania zorganizowano w 5 miastach Polski wydarzenia artystyczne „W drodze ku Niepodległej”. Poprzez organizację tych wydarzeń  przybliżono sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego i ukazano tę wybitną postać historyczną z dwóch perspektyw, jako Wielkiego Męża Stanu i zwykłego człowieka, zainspirowano uczestników projektu do poszerzenia swoich wiadomości z zakresu historii, odnoszących się do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dwudziestolecia międzywojennego, rozwinięto poczucie świadomości i tożsamości narodowej oraz uczuć patriotycznych. Wymienione rezultaty zostały osiągnięte poprzez zaprezentowanie odbiorcom zaadaptowanych fragmentów książki “Ścieżka obok drogi” autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny przez Ewę Dałkowską przy akompaniamencie Janusza Bogackiego . Prezentowany utwór jest literackim wspomnieniem o Marszałku Józefie Piłsudskim z okresu pracy poetki w Ministerstwie Spraw Wojskowych.