Polska Wielka, Polska Potężna, Polska od morza do morza, Polska gościnna, tolerancyjna, światła i Nasza Polska!

Zapraszamy do odsłuchania słów wielu na temat wieków wyjątkowych w naszej historii, kulturze i sztuce! Paweł Jasienica ujął złote wielolata Rzeczypospolitej w szereg trafnych i prawdziwych sformułowań, które po dzisiejsze czasy aktualnymi są, a nawet pokrzepienie na współczesne, niepewne, bo i pozbawione suwerenności, czasy dają. Wsłuchajmy się w mądry głos oświeconego człowieka i wzlatajmy wyobraźnią naszą do czasów Rzeczypospolitej potężnej!

Czyta Dariusz Kowalski