Fundacja “Zatrzymać czas” założona została w 2012 roku przez Piotra Muszyńskiego, wieloletniego działacza na rzecz kultury.

Główny zakres działalności Fundacji obejmuje:

• działalność w celu rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspieranie twórców, w tym niepełnosprawnych, prowadzących działalność artystyczną;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa

 Polska Wielka, Polska Potężna, Polska od morza do morza, Polska gościnna, tolerancyjna, światła i Nasza Polska!

Zapraszamy do odsłuchania słów wielu na temat wieków wyjątkowych w naszej historii, kulturze i sztuce! Paweł Jasienica ujął złote wielolata Rzeczypospolitej w szereg trafnych i prawdziwych sformułowań, które po dzisiejsze czasy aktualnymi są, a nawet pokrzepienie na współczesne, niepewne, bo i pozbawione suwerenności, czasy dają. Wsłuchajmy się w mądry głos oświeconego człowieka i wzlatajmy wyobraźnią naszą do czasów Rzeczypospolitej potężnej!

Czyta Dariusz Kowalski