Prezes fundacji „Artchata”skrzypek, mandolinista, współtwórca i kierownik muzyczny kabaretu Piwnica pod Baranami, kierownik muzyczny zespołu Marka Grechuty „Anawa”.