Andrzej Grabowski

Z Artchatą współpracuje od 2015 r. (spektakle „Artystutki”, „Jewish Jazz”, prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach programu Erasmus +)