Łemkowska Biesiada

Pogranicze kultur czyli sztuka nie zna granic.

Malarsko- muzyczno- poetyckie spotkanie zorganizowane przez Elżbietę BorkowskąRenatę ŚliwińskąBożenę ChlebickąWalentyna Dubrowskiego i Józefa “Yogiego” Polaka 13.01.2007. Róża Franczak z Czarnej opowiadała bajdy łemkowskie, wokalistki chóru cerkiewnego z Sanoka wykonały kolędy i pastorałki ukraińskie, Zdzisław Pękalski z Hoczwi- rzeźbiarz i malarz- szukał biesów i czadów w słojach drewna, Aleksander Andrijewskij zaczarował wszystkich romansami ukraińskimi…. a, że o północy był prawosławny Nowyj Rik…